Met het 4-ogen principe minimaliseer je de kans op fouten

Het vier-ogen principe is belangrijk bij het schrijven en reviewen van juridische documenten. Door uitgebreide rechten en rollen geeft PageHub de juiste handvatten.

Vraag demo aan

Minimaliseer fouten door het 4-ogen principe

Vierogenprincipe is een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen altijd twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Dit ter voorkoming van fouten, fraude of andere misverstanden. Een voorbeeld is een verzekeringspolis. De adviseur is in het algemeen verantwoordelijk voor de polis, hij of zij noemen wij de Contentmanager van het document. Het template met daarin 'vaste' teksten wordt veelal door een andere afdeling geschreven en heeft een andere eigenaar. Afhankelijk van de tekst in het document kunnen verschillende collega's beoordelers zijn. PageHub ondersteunt organisaties in schrijfprocessen waar het afbakenen van rechten, rollen, werkprocessen en taken belangrijk zijn.

  • Creëer inzicht en transparantie voor iedereen
  • Rechten, rollen en workflows minimaliseert misverstanden
  • Voor goed compliance management zijn processen essentieel

Hoe helpt PageHub bij het schrijfproces

Of je nu een template of een document schrijft, bij beiden kun je een workflow toevoegen. De workflow bepaald het document-proces. Hetzelfde geldt voor lay-out, bepaal zelf hoe één of meerdere documenten eruit komt te zien. Per workflow stap kun je gebruikersgroepen toevoegen, waardoor je het proces juridisch 100% waterdicht kunt maken. Het schrijfproces van tekstblokken heeft een eigen standaard workflow, namelijk: Schrijven, Reviewen en Goedkeuren.

  • Bepaal wie er in jouw organisatie betrokken is bij de creatie
  • Traceerbaarheid van gebruikersactiviteiten
  • Borg data- en informatiekwaliteit via de content bibliotheek

Hoe wij bijdragen
binnen de industrie

Binnen veel organisaties is het belangrijk dat de kwaliteit van informatie geborgd wordt. Om data- en informatiekwaliteit te kunnen borgen zijn een aantal factoren van belang: een goed rechten en rollensysteem, taakmanagement om tijd te besparen en verantwoordelijkheden neer te kunnen leggen, workflows en procesmanagement en als laatste een content bibliotheek om informatie te kunnen hergebruiken. Daarnaast geeft een content bibliotheek de medewerkers verantwoordelijkheid over teksten (eigenaarschap). Deze vier factoren bepalen een groot deel van de kwaliteit van je data en informatie. PageHub ondersteunt bedrijven om op een gestructureerde manier de beste kwaliteit informatie te creëren, updaten en te beheren. Dit doen wij niet alleen binnen je bedrijf, maar vooral ketenbreed.

  • Taakmanagement geeft richting aan je schrijvers en reviewers
  • Uitgebreide workflows geven structuur aan je processen
  • PageHub stimuleert gecontroleerd samenwerken
Probeer PageHub gratis 30 dagen uit!
Ontdek Pagehub