Schrijf in een begrijpelijke taal

Schrijf belangrijke overheidsdocumenten met minder vakjargon. PageHub helpt de overheid in het schrijfproces om belangrijke documenten te ‘vertalen’ naar begrijpelijke taal.

Vraag demo aan

Hoe schrijf je in een begrijpbare taal

De plannen en het beleid dat de overheid maakt gaan 17 miljoen mensen aan. Dan moet de overheid er natuurlijk ook voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen haar documenten goed kunnen lezen en begrijpen. Minder jargon, complexe formuleringen en abstracte beleidstaal. PageHub heeft dankzij uitgebreide rechten, rollen, taken en processen de mogelijkheid om externe communicatiebureaus te koppelen aan het schrijfproces. Hierdoor kun je communicatieadviseurs teksten laten reviewen, tijdens het schrijfproces. De overheidsmedewerker blijft in controle welke teksten er wel en niet gebruikt gaan worden. Naast reviewen kun je ook verbetersuggesties doen en direct communiceren met het team. Tenslotte is samen werken elkaar versterken.

  • Communiceer via PageHub met het team
  • Bepaal je eigen schrijfproces en wie er aan haakt
  • Taakmanagement geeft sturing aan het complete schrijfteam

Hoe helpt PageHub bij het schrijfproces

Documenten schrijven is een tijdrovende klus. Je bent gebaat bij ondersteuning die tijd bespaart, kwaliteit van je informatie borgt en informatie kan hergebruiken. PageHub ondersteunt je op deze drie vlakken. Tijd bespaar je door gebruik te maken van templates, een schrijfproces die je begeleidt, een contentbibliotheek om je informatie te hergebruiken en taakmanagement, zodat je juiste persoon de juiste taak krijgt op het juiste moment. Hierdoor blijf je in controle over je schrijfproces. Kwaliteit borg je door een goed rechten- en rollensysteem te combineren met een workflow. Hierbij kun je de juiste mensen laten schrijven, reviewen en goedkeuren. Met één schrijfapp blijven processen overzichtelijk en kun je makkelijk sturing geven wanneer dit nodig is.

  • Bespaar tijd door een efficiënt schrijfproces in te richten
  • Rechten, rollen en taken geven sturing aan schrijvers
  • Hergebruik informatie met een content bibliotheek

Hoe wij bijdragen
binnen de overheid

Binnen de overheid wordt veel samengewerkt met externe organisaties. Dit vergt goede coördinatie, planning en afstemming. Voor alle documenten die geschreven worden, waarbij het schrijfproces belangrijk is en/of de keten een belangrijke rol speelt, is PageHub de juiste applicatie om je hierin te ondersteunen. Je geeft enerzijds Contentmanagers die verantwoordelijk zijn voor het document meer handvatten om het schrijfproces te begeleiden en anderzijds geef je teamleden de mogelijkheid om optimaal te kunnen samenwerken aan documenten.

  • Sneller opleveren van documentatie
  • Juiste taken bij de juiste organisaties en mensen
  • Verbeter samenwerkingen door samen te schrijven
Probeer PageHub gratis 30 dagen uit!
Ontdek Pagehub