Geef structuur aan zorgprotocollen

In de zorg is het belangrijk dat zorgprotocollen altijd up-to-date en makkelijk te raadplegen zijn. PageHub geeft structuur aan het schrijven, reviewen en goedkeuren van deze protocollen.

Vraag demo aan

Hoe schrijf je een
goed zorgprotocol

Zorgprotocollen worden door verschillende zorgpartijen geschreven, denk hierbij aan ziekenhuisprotocollen, thuiszorgprotocollen etc. Om zorgprotocollen optimaal af te stemmen met elkaar, is het belangrijk dat kennis, kunde en content met elkaar gedeeld wordt. Zo wordt de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg gewaarborgd voor bijvoorbeeld patiënten wanneer de medische behandeling buiten het ziekenhuis wordt voortgezet. Belangrijk hierbij is om zorgprotocollen te integreren in bestaande werkprocessen en dit periodiek dit te evalueren. Wanneer er multidisciplinaire geschreven wordt, is het belangrijk dat informatie gedeeld wordt, maar ook de verantwoordelijkheden. Eigenaarschap van informatie is belangrijk om de kwaliteit ervan te kunnen borgen.

  • Geef reviewers de ruimte om kritisch te mogen zijn
  • Ga de discussie met elkaar aan en blijf communiceren
  • Maak organisaties en personen verantwoordelijk

Hoe helpt PageHub bij het schrijfproces

Een zorgprotocol is succesvol als de patiënt/cliënt erbij geholpen is. Omdat het schrijfproces leidend is in de totstandkoming van het protocol, kun je schrijvers en reviewers aan elkaar koppelen per tekstdeel in het document. Projectleden worden niet afgeleid, omdat ze alleen toegang hebben tot hun taken. Hierdoor kun je efficiënter en sneller schrijven, reviewen en goedkeuren. De projectleider houdt gemakkelijk overzicht op het document, de voorgang en de discussies die er gevoerd worden. Is er extra aandacht nodig voor een bepaald onderwerp? Dan kun je bijvoorbeeld een extra vergadering in lassen.

  • Gebruik templates om sneller te kunnen schrijven
  • Rechten, rollen en taken geven sturing aan schrijvers
  • Communiceer in het platform bij de juiste protocol

Hoe wij bijdragen
binnen de zorg

Binnen de zorgsector is het belangrijk dat de kwaliteit en veiligheid van informatie geborgd wordt. Ten slotte praten we over de gezondheid van mensen. Om data- en informatiekwaliteit te kunnen borgen zijn een aantal factoren van belang: een goed rechten en rollensysteem, taakmanagement om tijd te besparen en verantwoordelijkheden neer te kunnen leggen, workflows en procesmanagement en als laatste een content bibliotheek om informatie te kunnen hergebruiken. Daarnaast geeft een content bibliotheek de medewerkers verantwoordelijkheid over teksten (eigenaarschap). Deze vier factoren bepalen een groot deel van de kwaliteit van je data en informatie. PageHub ondersteunt zorgorganisaties om op een gestructureerde manier de beste kwaliteit informatie te creëren, updaten en te beheren. Dit doen wij niet alleen binnen een organisatie, maar vooral ketenbreed.

  • Geef medewerkers de juiste taak op het juiste moment
  • Produceer content ketenbreed en bespaar tijd
  • Koppel PageHub aan je bestaande processen
Probeer PageHub gratis 30 dagen uit!
Ontdek Pagehub