Schrijf gezamenlijk je energieplan

Met de komst van 'groene' energie is het belangrijk dat er een helder en duidelijk energieplan beschikbaar is. PageHub ondersteunt je daarbij in het schrijfproces.

Vraag demo aan

Hoe schrijf je een goed energieplan

Door het meer opwekken van duurzame energie en de transitie naar hernieuwbare bronnen, is het belangrijk om vast te leggen hoe deze transitie vorm gegeven wordt. Dit wordt vanuit de overheid in protocollen vastgelegd. Gemeentes maken energieplannen en participerende energiebedrijven reageren onder andere via samenwerkingsplatformen hierop. Om beter en sneller betrokken te worden bij een energieplan van een gemeente, kunnen gemeentes ervoor kiezen om energiemaatschappijen het plan te laten reviewen of zelfs mee te laten schrijven. Dit geldt ook voor netbeheerders. Hierdoor kun je miscommunicatie en vertragingen voorkomen.

  • Betrek de keten, voorkom miscommunicatie
  • Gebruik de juiste organisaties om te reviewen
  • Laat inwoners tussentijds opmerkingen toevoegen

Hoe helpt PageHub bij het schrijfproces

Een energieplan is succesvol als de juiste betrokkene het plan goedkeuren en achteraf er geen tot weinig verrassingen zijn. Omdat het schrijfproces leidend is in de totstandkoming van het document, kun je schrijvers en reviewers aan elkaar koppelen per tekstdeel in het document. Projectleden worden niet afgeleid, omdat ze alleen toegang hebben tot hun taken. Hierdoor kun je efficiënter en sneller schrijven, reviewen en goedkeuren. De projectleider houdt gemakkelijk overzicht op het document, de voorgang en de discussies die er gevoerd worden. Is er extra aandacht nodig voor een bepaald onderwerp, kun je dit sneller detecteren om bijvoorbeeld een extra vergadering in te lassen.

  • Bepaal wie er in de keten betrokken is bij de creatie
  • Creëer of selecteer je eigen document-workflow
  • Geef reviewers de ruimte om te kunnen reviewen

Hoe wij bijdragen binnen de industrie

Binnen de energiesector wordt veel samengewerkt tussen energieleveranciers, netwerkbeheerders, producenten en gemeentes. Dit vergt goede coördinatie, planning en afstemming. Voor alle documenten die geschreven worden, waarbij het schrijfproces belangrijk is en/of de keten een belangrijke rol speelt, is PageHub de juiste applicatie om je hierin te ondersteunen. Je geeft enerzijds contentmanagers die verantwoordelijk zijn voor het document meer handvatten om het schrijfproces te begeleiden en anderzijds geef je teamleden de mogelijkheid om optimaal te kunnen samenwerken aan het document.

  • Sneller opleveren van documentatie
  • Juiste taken bij de juiste organisaties en mensen
  • Verbeter samenwerkingen door samen te schrijven
Probeer PageHub gratis 30 dagen uit!
Ontdek Pagehub